Ansioluettelo, CV, Resume vai Europassi?

Suomessa ”Työhakemuksesta” käytetään usein nimeä ansioluettelo, curriculum vitae (CV) tai resume. Viime aikoina EU:n alueella käytäntöä on pyritty yhtenäistämään siten, että CV laaditaan Europassin muotoon edesauttamaan jäsenmaiden välistä maahanmuuttoa EU:n alueella.

Ansioluettelolla tai CV:llä viitataan yleensä pelkistetysti luettelomaiseen kuvaukseen henkilön työhistoriasta saavutuksineen. Käsitys CV:n sisällöstä kuitenkin vaihtelee eri maissa ja on tärkeää huomata, että ansioluettelon tai CV:n tulee olla kuitenkin paljon enemmän kuin luettelo työhistoriasta. Britanniassa CV on lyhyt, yleensä muutaman sivun mittainen yhteenveto työnhakijan työkokemuksesta,  ja henkilökohtaisista tiedoista. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa CV:tä käytetään yleensä akateemisissa piireissä ja lääketieteen alalla, jolloin se on paljon kattavampi kuin sen tavanomainen käyttö Suomessa tai esimerkiksi Britanniassa.

Muilla kuin akateemisilla tai lääketieteen aloilla Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Australiassa suomalaista ansioluetteloa tai CV:tä kuvataan nimellä resume. Se viittaa lyhyeen (yleensä yhdestä kolmeen sivua)  tiivistelmään, jossa kuvataan henkilön työhistoria ja joka painottaa henkilön soveltuvuutta kyseessä olevaan tehtävään. Resume sisältää avainsanoja, joihin  potentiaaliset työnantajat kiinnittävät huomionsa ja jotka tekevät  resumen sisällön houkuttelevaksi.

On  myös koko joukko yrityksiä, jotka eivät halua lainkaan vastaanottaa CV:tä. Ne  käyttävät omaa hakulomaketta, joissa  kuitenkin usein kysytään  samoja asioita kuin CV:ssä ja jotkut niistä myös sallivat hakijoiden liittää CV:n hakemustensa tueksi. Eräät yritykset haluavat käsitellä hakemuksia näin  yhtenäistääkseen saamiaan tietoja, koska CV:t saattavat vaihdella paljonkin  ja tällä tavalla heillä on parempi mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa tiedot jo hakemusvaiheessa.

Näin ollen on selvää, että on työnhakulomakkeiden nimen yhtenäistämisen tarvetta, varsinkin nykypäivänä, jolloin ihmisillä on entistä vapaampi mahdollisuus muuttaa maasta toiseen. Yhtenäisyyden vuoksi Suunnanmuuttajat viittaa työhakulomakkeeseen nimellä CV on sitten kyseessä ansioluettelo, CV, resume tai Europassi, keskittyen kuitenkin muuhun alaan kuin akateemiseen tai lääketieteen alaan. Yhtenäistä näille kaikille on, että CV:n tulisi tarjota tiivis, riittävän tarkka kuvaus hakijan työkokemuksesta ja taidoista. CV on markkinoinnin työkalu, jonka sisältö on mukautettava sopivaksi jokaiseen haettavaan työtehtävään.

Haluan tilata Suunnanmuuttajien laatiman CV:n

Lue lisää…

Miksi käyttäisin Suunnanmuuttajien ansioluettelopalvelua?

Miksi investoisin ansioluettelooni?

Eikö ansioluettelon tule olla itse tehty? Miksi en tekisi sitä itse?